Posted in Անհատական պլան

Give me    this   ball       please   Me-ինձ

lt`s  my-իմ

Give   him  this   toy     Her-նրան  աղջկան

lt`s    her   doll

Give  us  the    book Our-մեր

Give   them   the   mep

lt`s  their  mep

Posted in Ճամփորդություններ, Ուսումնական ձմեռ

Պատմում եմ իմ այսօրվա տպավորությունների մասին

Փետրվարի 19-ին մեր շատ սիրելի բանաստեղծ, գրող Հովհաննես Թումանյանի 150 ամյակն է: Այս անգամ գնացինք Մատենադարանի բակ, երգեցինք, խոսեցինք Թումանյանի մասին և իր բանաստեղծությունները կարդացինք: Շատ լավ անցավ: Հետո քայլքով գնացինք Խամաճիկների թատրոն և դիտեցինք Իսկական ընկեր ներկայացումը: Շատ հետաքրքիր էր ամեն բան: Կուզեմ միշտ այդպես ակտիվ մասնակցել բոլոր տոներին:

Posted in Ուսումնական ձմեռ, Ընթերցարան

Հովհաննես Թումանյան. Ամենից լավ տունը

Էնտեղ, ուր հովը խաղում է ազատ
Ու ջուրն աղմըկում, անվերջ փըրփըրում,
Էնտեղ իր բարի, իր սիրող մոր հետ
Մի շատ անհանգիստ տղա էր ապրում,

Մի գորշ խըրճիթում,
Մի հին խըրճիթում,
Գետի եզերքին,
Ծառերի տակին։

Մի օր էլ եկավ անհանգիստ տըղան,

Կանգնեց իր բարի, իր սիրող մոր դեմ.
«Մայրիկ, էստեղից պետք է հեռանամ.
Միակ ձանձրալի տեղը, որ գիտեմ,
Էս գորշ խըրճիթն է,
Էս հին խըրճիթն է,

Գետի եզերքին,
Ծառերի տակին։

Թո՛ղ գընամ շըրջեմ աշխարհից աշխարհ,
Ճամփորդեմ լավ-լավ տըներ տեսնելու,
Ամենից լավը ընտրեմ մեզ համար,

Գամ քեզ էլ առնեմ ու փախչենք հեռու
Էս գորշ խըրճիթից,
Էս հին խըրճիթից,
Գետի եզերքին,
Ծառերի տակին»։

Ու գնաց, երկար թափառեց տըղան,
Մեծ ու հոյակապ շատ տըներ տեսավ,
Բայց միշտ, ամեն տեղ պակաս Էր մի բան…
Ու հառաչելով ետ վերադարձավ
Էն գորշ խըրճիթը,

Էն հին խըրճիթը,
Գետի եզերքին,
Ծառերի տակին։

«Գըտա՞ր, զավա՛կըս», հարցըրեց մայրը,
Ուրախ, նայելով իր տըղի վըրա։

«Ման եկա, մայրի՛կ, աշխարհից աշխարհ,
Ամենից սիրուն, լավ տունը, որ կա,
Էս գորշ խըրճիթն է,
Էս հին խըրճիթն Է,
Գետի եզերքին,

Ծառերի տակին»։