Posted in Ուսումնական ձմեռ

Ինչ կլիներ, եթե…

Եթե  բոլոր  գույները  հանկարծ  անհետանային,   բոլորը  տխուր  կլինեին:

Եթե մարդիկ թռչել կարողանային, էլ ինքնաթիռ չէր լինի:

Եթե արևը որոշեր արձակուրդ գնալ, ոչ ոք ոչինչ չէր տեսնի:

Posted in Ուսումնական ձմեռ

Ավանդապատումներ-զրույցներ

  1. Տարին երեք անգամ

Մհերի քարի դուռը կըբացվիՄեկ անգամ՝ Զատկին

Մեկ անգամ՝ Վարդևորին

Մեկ անգամ էլ Համբարձման գիշեր։

Քար որ կաբացվի,

Մհեր դուրս կէլնի,

Մեկ ժամ կէրթա,

Մեկ ժամ կդառնա։

Մեկ ժամին քառսուն օրվա ճամփա կէրթա,

Քառսուն օր վեր քարերուն կէրթա,

Ինչ հողի վրեն ընկնի,  ձին կըխընդկի,

Էդ վախտ Մհեր ախ կըքաշիկըդառնա։ Շարունակել կարդալ “Ավանդապատումներ-զրույցներ”