Posted in Ուսումնական ձմեռ

Ինչ կլիներ, եթե…

Եթե  բոլոր  գույները  հանկարծ  անհետանային,   բոլորը  տխուր  կլինեին:

Եթե մարդիկ թռչել կարողանային, էլ ինքնաթիռ չէր լինի:

Եթե արևը որոշեր արձակուրդ գնալ, ոչ ոք ոչինչ չէր տեսնի:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s