Posted in Անհատական պլան

Իմ հարցերը փոքրիկ Իշխանին

4555555555214522454455

1,Փոքրիկ Իշխան դու քո մոլարակում ի՞նչ կփոխեիր։

2.Փոքրիկ Իշխան դու երբևէ ուրիշ երկիր գնացե՞լ ես , որտեղ ոչ ոք չի եղել։

3.Փոքրիկ իշխան դու որ գայիր մեր երկիր,ի՞նչ կփոխեիր ։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s