Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Աշնան օր

 Կարմիրով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Օրան- Քաղած հացահատիկ՝ հունձ, որ պետք է կալսվի:
Քաղած հացահատիկի խուրձ:

Պաղեց-սառեց

Հևաց- Արագ-արագ և ընդհատաբար շունչ քաշել, հեթհեթալ

Մարմանդ -մեղմ,հանդարտ

Դալուկ-դժգույն

3. Կանաչով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա գրիր այդ բառերի հոմանիշները:

Առավոտ-լուսաբաց,այգաբաց,այգ,լուսածագ

արև-արեգակ,արփի,արեգ

քող- Շղարշ, Երեսքող

քուն- նինջ, ննջյուն, ննջում

մշուշ- Մառախուղ, մեգ, մառ, բալ, շամանդաղ, մռայլ

քամի-հողմ,սամում,պտուտահողմ

ժիր- Աշխույժ, վառվռուն, թռվռան, թռվռուն, առույգ, արագաշարժ, ճարպիկ

4. Կապույտով գրված արտահայտությունները գրի՛ր մեկ բառով:

Վար եկան — Աշխույժ, վառվռուն, թռվռան, թռվռուն, առույգ, արագաշարժ, ճարպիկ

Շար եկան-շարվեցին

բուք արավ-ցրտեց

սուգ արավ -սգաց

շող կապեց -շողաց

մաղ տալով -մաղեց

շաղ տալով -շաղեց

փախ տվավ -փախչեց

կախ տվավ-կախվեց

ցիր եկան -ցրվեցին

Նկարում աշնային առավոտ է, սարի վրա շար են եկել սև ամպերը : Քամին փչում է, խոտը մրսում է:

Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Հայերենի հնչյունները

ա,բ,գ,ե,է,ը,թ,ժ,ի,ծ,կ,հ,ջ,ռ,ս,վ,տ,ր,ց,փ,

դ,զ,լ,խ,շ,չ,ու,ք,և,օ,ֆ

Դարպաս, եղինջ, թակարդ, կաթսա, շյուղ, պատշգամբ, սրճեփ:

Մատյան, մեղավոր , մթերք, միլիոն , մխիթարել, մղկտալ, մողես, մրջյուն:

Ականջօղ , այժմյան , արդուկ , բերրի , գաղտնի, գզվռտոց , դաստիարակ , ելևէջ , երախտիք երբեք ,Երբևէ, զարթնել , զվարթ , թղթակից , հեքիաթասաց , մրրիկ, որևէ, որևիցե, տարրական, օրրան:

Հորդ-հորթ,հարթ,բարդ

հարդ-հարթ,մարդ,վարդ

ուղտ-ուխտ,

Աղտ-ախտ

Գիրք-ձիրք,դիրք