Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Սեպտեմբերի 17 Մայրենի տնային աշխատանք

1.Տրված տառերն այբբենական կարգով դասավորի´ր: Ո՞ր տառերն են դուրս մնացել:Առանձնացրո՛ւ ձայնավորները:

Ճ, ջ, ժ, ձ, յ, ռ, ր, ց, է, ղ, փ,բ, ս, մ, ո, կ, ը, թ, ծ, վ, գ, ե, ա, ն, ի, տ, հ, պ:

Ա,բ,գ,ե,է,ը,թ,ժ,ի,ծ,կ,ձ,ղ,ճ,մ,յ,ո,պ,ռ,ս,վ,տ,ր,ց,փ,

դ,զ,լ,խ,հ,ն,շ,չ,զ,ու,ք,և,օ,ֆ

ու,օ

2.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր: 

Եղինջ, շյուղ, պատշգամբ, դարպաս, թակարդ, կաթսա. սրճեփ:

Դարպաս,եղինջ,թակարդ,կաթսա,շյուղ,պատշգամբ,սրճեփ;

3.Կոմիտասի «Աշուն օր» բանաստեղծությունից  դո՛ւրս գրիր 5 ձայնավորով սկսվող և 5 բաղաձայնով սկսվող բառեր:

ձայնավոր-երկիր,ամպեր օրան առավոտ ,արև

բաղաձայն-սևուկ,դողալ,մաղ,ծերուկ,հոգնած