Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Մայրենի26.09.2019

  • Տրված բառերում ե և ո տառերն ինչպե՞ս են կարդացվումԱ և Բ շարքերը ի՛նքդ շարունակիր:

Ա. Եղանակ, երազ, երամ, երկիր, երդում, եռալ, եղնիկ, . երակ,երկինք,երկար.երկու,

Բ. Ոզնի, ող, որս, ոսկոր, ոստ, որակ, ոտք, որքան,ոսկի

  • Տրված բառերումևտառն ինչպե՞ս է կարդացվում:

Ա Հարևան-

, Սևան,

հևալ

, տերև

, կեղև

, թև

, սև:

Բ. Նաև, թեև, և: