Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Մայրենի26.09.2019

  • Տրված բառերում ե և ո տառերն ինչպե՞ս են կարդացվումԱ և Բ շարքերը ի՛նքդ շարունակիր:

Ա. Եղանակ, երազ, երամ, երկիր, երդում, եռալ, եղնիկ, . երակ,երկինք,երկար.երկու,

Բ. Ոզնի, ող, որս, ոսկոր, ոստ, որակ, ոտք, որքան,ոսկի

  • Տրված բառերումևտառն ինչպե՞ս է կարդացվում:

Ա Հարևան-

, Սևան,

հևալ

, տերև

, կեղև

, թև

, սև:

Բ. Նաև, թեև, և:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s