Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Սեպտեմբերի 17 Մայրենի տնային աշխատանք

1.Տրված տառերն այբբենական կարգով դասավորի´ր: Ո՞ր տառերն են դուրս մնացել:Առանձնացրո՛ւ ձայնավորները:

Ճ, ջ, ժ, ձ, յ, ռ, ր, ց, է, ղ, փ,բ, ս, մ, ո, կ, ը, թ, ծ, վ, գ, ե, ա, ն, ի, տ, հ, պ:

Ա,բ,գ,ե,է,ը,թ,ժ,ի,ծ,կ,ձ,ղ,ճ,մ,յ,ո,պ,ռ,ս,վ,տ,ր,ց,փ,

դ,զ,լ,խ,հ,ն,շ,չ,զ,ու,ք,և,օ,ֆ

ու,օ

2.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր: 

Եղինջ, շյուղ, պատշգամբ, դարպաս, թակարդ, կաթսա. սրճեփ:

Դարպաս,եղինջ,թակարդ,կաթսա,շյուղ,պատշգամբ,սրճեփ;

3.Կոմիտասի «Աշուն օր» բանաստեղծությունից  դո՛ւրս գրիր 5 ձայնավորով սկսվող և 5 բաղաձայնով սկսվող բառեր:

ձայնավոր-երկիր,ամպեր օրան առավոտ ,արև

բաղաձայն-սևուկ,դողալ,մաղ,ծերուկ,հոգնած

Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Աշնան օր

 Կարմիրով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Օրան- Քաղած հացահատիկ՝ հունձ, որ պետք է կալսվի:
Քաղած հացահատիկի խուրձ:

Պաղեց-սառեց

Հևաց- Արագ-արագ և ընդհատաբար շունչ քաշել, հեթհեթալ

Մարմանդ -մեղմ,հանդարտ

Դալուկ-դժգույն

3. Կանաչով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա գրիր այդ բառերի հոմանիշները:

Առավոտ-լուսաբաց,այգաբաց,այգ,լուսածագ

արև-արեգակ,արփի,արեգ

քող- Շղարշ, Երեսքող

քուն- նինջ, ննջյուն, ննջում

մշուշ- Մառախուղ, մեգ, մառ, բալ, շամանդաղ, մռայլ

քամի-հողմ,սամում,պտուտահողմ

ժիր- Աշխույժ, վառվռուն, թռվռան, թռվռուն, առույգ, արագաշարժ, ճարպիկ

4. Կապույտով գրված արտահայտությունները գրի՛ր մեկ բառով:

Վար եկան — Աշխույժ, վառվռուն, թռվռան, թռվռուն, առույգ, արագաշարժ, ճարպիկ

Շար եկան-շարվեցին

բուք արավ-ցրտեց

սուգ արավ -սգաց

շող կապեց -շողաց

մաղ տալով -մաղեց

շաղ տալով -շաղեց

փախ տվավ -փախչեց

կախ տվավ-կախվեց

ցիր եկան -ցրվեցին

Նկարում աշնային առավոտ է, սարի վրա շար են եկել սև ամպերը : Քամին փչում է, խոտը մրսում է:

Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Հայերենի հնչյունները

ա,բ,գ,ե,է,ը,թ,ժ,ի,ծ,կ,հ,ջ,ռ,ս,վ,տ,ր,ց,փ,

դ,զ,լ,խ,շ,չ,ու,ք,և,օ,ֆ

Դարպաս, եղինջ, թակարդ, կաթսա, շյուղ, պատշգամբ, սրճեփ:

Մատյան, մեղավոր , մթերք, միլիոն , մխիթարել, մղկտալ, մողես, մրջյուն:

Ականջօղ , այժմյան , արդուկ , բերրի , գաղտնի, գզվռտոց , դաստիարակ , ելևէջ , երախտիք երբեք ,Երբևէ, զարթնել , զվարթ , թղթակից , հեքիաթասաց , մրրիկ, որևէ, որևիցե, տարրական, օրրան:

Հորդ-հորթ,հարթ,բարդ

հարդ-հարթ,մարդ,վարդ

ուղտ-ուխտ,

Աղտ-ախտ

Գիրք-ձիրք,դիրք

Posted in Անհատական պլան, Բնագիտություն

Երկիր մոլորակի բնության բազմազանությունը.. հարցերի պատասխանները

Ի՞նչ է բնությունը, և որո՞նք են նրա բաղադրամասերը

<Մեր  շրջպատող  ծառեն են,  ծաղիկները  երկնինքը,  լեռները,  գետերը, օվկիանոսները:

Բեր Երկիր մոլորակի բնության բազմազանության օրինակներ:

<Ծաղիկների  հոտը  ,ծառերի  տերևների  գույները, աշխարհի  տարբեր  մասերում ՝ ծառերը,  ծաղիկները , խոտերը  տարբեր  տեսակների են լինում:

Քո շրջապատից բեր բնության վրա մարդու ազդե­ցության օրինակներ:

<Մարդը  բնության  վրա  ազդում  է  լավ  և վատ

<Լավի  օրինակներ — ծառեր  տնկելը,  խնամելը,  ջրելը

<Վատրի  օրինակները-   ծառերը  վառել , կտրել , կենդանիներին  սպանել ,  ջրերը   թունավորել,կենդանիներին  տանջել

Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ լավ ճանաչել բնությունը:

<Որ ճիշտ  խնամեն  բնությունը և հոգ տանեն բնության մասին: