Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

Մաթեմատիկա 21.10.25.10.2019թ

Վարժ.95

ա)90կմ.+234կմ+210կմ =534կմ

8կմ 250մ-3կմ=8250-3000=5250մ

6կմ420մ+3կմ200մ=6420-3200=3220մ

6կմ 700մ+300մ=6700+300=7000մ

բ)30կմ+352կմ+170կմ=552կմ

8կմ420մ-210մ=8420-210=8210մ

5կմ385մ+7կմ 400մ=5385+7400=12785մ

8կմ 200մ+800մ=8200+800=9000մ

վարժ.96

a=4200

ա)a:(70+130)*45=945

32*(a+800):800=200

բ)72*(a-3504):6=8352

a*(a-4160):70=2400

Վարժ.97

ա)2x 72կգ=144կգ

6x 84մ=504կմ

12x 32լ=384 լ

3x 15վ=45վ

12x 100տ=1200տ

36x 24մ2=864 մ2

բ)7x 3ժ=21ժ

4x 27կմ=108կմ

8x 27 կմ2=216 կմ2

6x 8ր=48 ր

8x 25տ=200 տ

3x 25ց=75ց

Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Մայրենի առաջադրանք դասարանում24,10,2019

Վեր.ապես, փո.րիկ, որով.ետև, հար.ան, առա.նորդ, խն.րել, ող.ունել:

Վերջապես, փոքրիկ, որովհետև, հարևան, առաջնորդ, խնդրել, ողրունել

2.«ԾԻՐԱՆԻ ԾԱՌԸ» պատմվածքից գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր օ-ով սկսվող և ո-ով սկսվող բառեր: Հիշո՞ւմ ես, թե որ բառն էր բառասկզբում կարդացվում օ, բայց գրվում ո: Գրի՛ր այդ բառը:

ով ովքեր

3. Գրի՛ր ամբար, ճանապարհ, լուսամուտ, մայթ, առաջնորդ, ծուղակ,  աչալուրջ, նորելուկ բառերի հոմանիշները: պահեստ , ճամբա , լուսանցք ,փողոց,ավագ,թակարդ,ուշադիր, նորեկ

4. Գրի՛ր անցյալ, փոքրիկ, սխալ, վերադառնալ, հրամայել, անհայտանալ բառերի հականիշները:

ներկա,մեծ,ճիշտ,հեռանալ,խնդրել,գտնվել

Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Մայրենի

Միջօրեի շոգից ու տոթից կարծես ամեն ինչ հալվել ու անէացել էր: Թվում էր, թե բացի օձերից ոչ մի կենդանի արարած չկա աշխարհում: Լավ էր, որ նախօրոք պատրաստվել էինք: Կեսօրվա տոթին մնում էինք մեր զով սենյակում, երեկոն անցկացնում էինք բացօթյա տաղավարում:

2. Գրի´ր բառամիջում  է ունեցող յոթ բառ: Այդ բառերից 3-4-ով կազմի´ր նախադասություններ:

1.Անէանալ,վայրէջք,էլեկտրաէներգիա,մանրէ,ելևէջ,լայնէկրան

Ինքնաթիռը վայրէջք կատարեց:

Հեռվում լսվում էր ծանոթ ելևէջներ:

Էլեկտրաէներգիայի անջատման պատճառով խափանվել էր երթևեկությունը:

 3.Գրի´ր բառամիջում  о ունեցող յոթ բառ: Այդ բառերից 3-4-ով կազմի´ր նախադասություններ:

կեսօր,միջօրե,շտապօգնություն,անօգուտ,ոսկեզօծ.արծաթազօծ,արևազօծ

Կեսօրին արևը վառում էր:

Շտապօգնությունը շատ լավ է աշխատում:

Անօգուտ աշխատանքի պատճառով փչացան տան լույսերը:

Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

Մաթեմատիկա

240<260-երկու հարյուր վացունը մեծե երկու հարյուր քառասունից քսանով

360<420-չորս հարյուր քսանը մեծա երեք հարյուր վացունից վացունով

3460

3000+400+50+10

2000+500+800+100+50+10

2000+1000+400+50+10

1000+1000+1000+400+50+10

Առ. 70

գիրքը արժե300 դրամ

գրիչը արժե 570 դրամ

Առ.72 պատաասխան մտապահված էր 670 թիվը,ստացա 5936

a կետին պատկանում է A-B, C-D

a կետին չի պատկանում E-F,K-N

Առ 79

5x(532-483)=245

60x(4000-2676)+748=86788

62x(4880:80-244:4)=62

բ4242-(3415-1200)=

324216-(43015-1200):5=56480,2

215432-55x(42240:60-704)=215377

423×84=1692+3384=35532

32*35=1620+972=11340

5423×53=16269+27115=287419

1240×280=9920+2480=347200

Առ.82

ա)2458x(3400-3339)=149938

1647x(3400-3400)=0

5642x(3400-3352)=270816

9999:(3400-3399)=9999

Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Մայրենի

Արթնանալ, կենդանի, փա.խչել,   առյուծ,  թաքնվել:

 երեկո, -առավոտ

հիմար,-խելացի

սոված, -կուշտ

փոքր, -մեծ

սկսել  -ավարտել

մեծամիտ-հպարտ-գոռոզ

ահարկու-ահավոր

ողորմելի -խղճալի

մռնչոց-ճվճվոց

Հոկտեմբերի 9

Վիրավոր առյուծը ու կրիան

Առակը պատմում է մարդկության մասին, ովքեր դաժան են վարվում կենդանիների հետ,իսկ կենդանիները հոքատար են վարվում իրար հետ:

Ասացվածքներ

Ոզնին իր ձագերին բամբակ է անվանում։

Ավելի շուտ ուղտը կանցնի ասեղի անցքով, քան հարուստը կհրաժարվի իր հարստությունից:

Քաղցր լեզուն օձին բնից կհանի։
Շունը շան թաթ չի կծի։

Խորուրդ առյուծին

Առյուծ խորուրդ եմ տալիս որ դու ունենաս լիքը ընկերներ որ կարողանաք միասին պաշպանվել գիշատիչ մարդկանցինց:

Կրիա եղիր այդպես հոգատար բոլոր կենդանիների նկատմամբ:

Որսորդ զգուշ եղիր բոլոր կենդանիներից ,որ վնասվածքներ չունենաս:Եվ շատ մի վնասիր կենդանիներին:

Posted in Ճամփորդություններ, Մայրենի, Անհատական պլան

Բարձրունքի հաղթահարում դեպի Թեղենիս լեռ

Սեպտեմբերի 25-ին ողջ դասարանով գնացինք Թեղենիս լեռ:Անցավ շատ հետաքրքիր ուրախ և անմոռաց:Սկզբում քայլեցինք գյուղի միջով ,հետո անտառով բարձրացանք դեպի լեռը և հաղթահարեցինք շատ բարձրունքներ մինչև ավարտին հասնելը: Ընթացքում հանգստացանք ,քննարկումներ արեցինք,վանքում երգեցինք ,վազվզեցինք,լիքը ծիծաղալի պատմություններ պատմեցինք: Առաջին սարի գագաթին հասնելուց ես նկատեցի ,որ այդտեղ ջուր կար և ասացի բոլորին ,հետո տեսա քարեր,որի վրայից ջուր էր գալիս ,ջուրը համեղ էր և սառը: Բնությունը շատ գեղեցիկ էր:Ես երբեք չեմ մոռանա այն ամենը ինչ տեսա և խորհուրդ կտամ ընկերներիս լինել Թեղենիս լեռան վրա:

Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Մայրենի

1. Տրված բառերը վանկատի՛ր (վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

կածան (2)-կա-ծան

, հերոս (2),հե-րոս

բերանբաց (3)-բե-րան-բաց

, արկածային-ար-կա-ծա-յին

(4), արդարադատ -ար-դա-րա-դատ

կարգապահ -կար-գա-պահ

, հերթական (3),-հեր-թա-կան

մատակարարել (5)-մա-տա-կա-րա-րել

, ազատասեր (4):-ա-զա-տա-սեր

2Տրված են վանկերՎերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանվածբառերը:

Օրինակ` թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տե-րև-տերև

ա-րև-մուտք-արևմուտք

, ա-րև-կող-արևկող

, Տա-թև-Տաթև

Բ. Տե-րե-վա-թափ-տերևաթափ

անձ-րե-վա-յին-անձրևային

, ա-րե-վոտ,-արևոտ

հե-վալ,հևալ

 բե-վե-ռա- յին,-բևեռային

 ձե-վա-կան,-ձևական

թե-վա-վոր,-թևավոր

 ու-ղե-վոր,  ուղևոր

սե-վա-նալ:-սևանալ

3. Տրված բառերը վանկատի´ր (վանկերի բաժանի՛ր): Ընդգծի՛ր այն և երըորոնք վանկատման ժամանակ երկու տառով (ե, վչեն գրվում:

Սևուկ-սե-վուկ

թեթևություն-թե-թե-վութ-յուն

, անձրև-անձ-րև

բարևել-բա-րե-վել

կարևոր,-կա-րե-վոր

արևշող-ա-րև-շող

թևանցուկ-թե-վան-ցուկ

տևական-տե-վա-կան

թեթև-թե-թև

Posted in Անհատական պլան, Բնագիտություն

Բնագիտություն

Լրացնել բաց թողնված բառերը՝

Այս մայրցամաքը  Աֆրիկա են անվանել հին հռոմեացիները՝ տեղաբնիկ «աֆարիկ» ցեղի անունով:  Ըստ զբաղեցրած տարածքի՝ Աֆրիկան երկրագնդի  երկրորդ մայրցամաքն է՝  Եվրասիայից հետո:

Սահարան  աշխարհի ամենամեծ անապատն է:

Նեղոսը  աշխարհի ամենաերկար գետն է:

Աֆրիկյան սավաննաներում բնակվում են ռնգեղջյուր , ընձուղտ ,  զեբր ու բորենի , կենդանիների արքան՝ առյուծը  և ցամաքային ամենախոշոր կենդանին՝ աֆրիկյան փիղը :