Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

Մաթեմատիկա

240<260-երկու հարյուր վացունը մեծե երկու հարյուր քառասունից քսանով

360<420-չորս հարյուր քսանը մեծա երեք հարյուր վացունից վացունով

3460

3000+400+50+10

2000+500+800+100+50+10

2000+1000+400+50+10

1000+1000+1000+400+50+10

Առ. 70

գիրքը արժե300 դրամ

գրիչը արժե 570 դրամ

Առ.72 պատաասխան մտապահված էր 670 թիվը,ստացա 5936

a կետին պատկանում է A-B, C-D

a կետին չի պատկանում E-F,K-N

Առ 79

5x(532-483)=245

60x(4000-2676)+748=86788

62x(4880:80-244:4)=62

բ4242-(3415-1200)=

324216-(43015-1200):5=56480,2

215432-55x(42240:60-704)=215377

423×84=1692+3384=35532

32*35=1620+972=11340

5423×53=16269+27115=287419

1240×280=9920+2480=347200

Առ.82

ա)2458x(3400-3339)=149938

1647x(3400-3400)=0

5642x(3400-3352)=270816

9999:(3400-3399)=9999

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s