Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Արդար Լայոնելը

Ըստ ինձ գողությունը մնում է գողություն: ԵՎ կապ չունի , թե ինչ ես գողանում

Աստվածաշնչում պատվիրաններից մեկը գրված է որ գողություն չանեն :

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s