Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

մաթեմատիկա 14.01.20-17.01.20

վարժ 276

1.500-200=300

500+200=700

2.2500+1200=3700

2500-1200=1300

վարժ277

1.998

2.10 8000-82000.28000

վարժ 279

250+450=700 450+(100+150)=700 100+150+450=700

350+250=600 200+50+350=600

(100+250)+450=800 450+350=800 (300+50)+450=800

(100+250)+250=600

վարժ 280

Անին Հասմիկ Կարինե Գրետա Սոնա

Վարժ 282

100 +60=160 +40 =200-120 =80 -22=58 -8=50 +50=100

Վարժ 283

2,4,8,16,32,64

7,14,21,28,35,42

վարժ284

(299+1)x10=3000

վարժ 285

423×184=35532

2457×325=798525

3004×237=711948

1244×205=255020

վարժ 286

585×55=32175

828×882=730296

625×304=190000

8624×126=1086624

6702:6=1117

9189:9=1021

7700:5=1540

6090:30=203

548×66=36168

555×555=308025

642×704=451968

1932×126=243432

6072:6=1012

9918:9=1102

3400:50=68

6018:3=2006

վարժ 287

(700209-524×415)+64400:400=482910

(153×126-58×24)-(8000-3547)=6339

Վարժ 288

60կգ-270գ=59կգ1000գ-270=59կգ730գ

12ց-82կգ=11ց100կգ-82կգ=11ց18կգ

7տ-5ց=6տ100000ց-5ց=6տ99995ց

5կգ 400գ-600գ=4կգ 800գ

25ց-61կգ=24ց100կգ-61կգ=24ց39կգ

72ց42կգ-65 կգ=71ց142կգ-65կգ=71ց87կգ

5տ-5կգ=4տ995կգ

Վարժ. 289

4800+200=500+1500

1400-800=600-100

2250-150=2100+1800

2850+150=6700+1000

6000-3000=3000+500

5450-2450=3000-2000

վարժ291

1.75:3=25կգ

2.25+3=28

3.25+2=27

4.25-5=20

Պատ.՝ 1-28կգ.2-27կգ.3-20կգ:

վարժ292

ա)1.150:3=50

2.50+10=60

3.50+8=58

4.50-18=32

պատ.՝1-60,2-58,3-32

բ)1.540:3=180

180-20=160

180-15=165

180+35=215

Պատ՝1-215,2-160,3-165

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s