Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

Մաթեմատիկա 4-03.02.20-07.02.20

վարժ 332

8536:8=1067

1067×8=8536

5607:7=801

801×7=5607

1530:45=34

34×45=1530

1476:12=123

123×12=1476

7206:6=1201

1203×6=7206

1260:9=140

140×9=1260

15732:23=684

684×23=15732

21264:16=1329

1329×16=21264

վարժ 334

4000:(255+65×87:39)=10

45000:(70×25-38400:24)=300

276000:12-142×25:(324+176)=23000-3550=19450:500=

25600:(100-84)x55-55=0

վարժ335

36օր 10ժ-6օր18ժ=29օր 16ժ

22ժ30ր-4ժ33ր=17ժ57ր

17ր5վ-6ր45վ=10ր20վ

8օր12ժ-7օր22ժ=14ժ

բ)

36օր10ժ-6օր18ժ=29օր16ժ

22ժ30ր-4ժ33ր=17ժ57վ

17ր5վ-6ր45վ=10ր20վ

8օր12ժ-7օր22ժ=14ժ

վարժ336

1-3000

2-10000

3-իր կարգային միավորը

վարժ 337

1.Երևան-Բերդ 179կմ

Երևան-Կապան 302կմ

Պատ՝ Երևան — Կապանը ավելի հեռու է

2.Երևան-Դիլիջան97կմ

Դիլիջան-Բերդ82կմ

Պատ՝Եիևան-Դիլիջան ավելի հեռու է

վարժ338

1.80×25=2000

2.80×4=320

3.320×2=640

4.2000+640=2640

5.5000-2640=2360

Պատ՝ 2360դրամ

2.

1.3տ 240կգ+1տ 120կգ=4տ 360կգ

2.3տ 240կգ+4տ 360կգ=7տ 600կգ

3.12տ 800կգ-7տ 600կգ=5տ 200կգ

4,3տ 240կգ+4տ 360կգ+5տ 200կգ=12տ 800կգ

Պատ.՝ 5տ 200կգ

վարժ 339

1.16:8=2

50:2=25

Պատ.՝25 ժապավեն;

բ.200:5=40

40×4=160

160:2=80

80×5=400

Պատ.՝400 դրամ:

վարժ 340

1.8տ800կգ:2= 4տ400կգ

2.4տ400կգ+350կգ =4տ750կգ

3.4տ400կգ-350կգ= 4տ 50կգ

Պատ.՝1-4տ750կգ,2-4տ50կգ

վարժ 346

վարժ 347

1477×5=7385

7385:5=1477

70×108 =7560

7560:70=108

32×241 =7712

7712:32=241

3715=5×743

3715:5=743

2460=3×820

2460:3=820

5082=121 x42

5082:42=121

վարժ 343

1.1200:3=400

Պատ.՝ 400դրամ

վարժ 348

324×42=

163×42=6848

6848:42=163?

17×230 =3910

3910:17=230

44×999=43956

240×77=18480

18480:77=240

33x 850=28050

28050:33=850

Վարժ 350

299մ 8դմ+9դմ < 300մ+7դմ

399մ 4դմ+8դմ < 400մ+3դմ

35կմ 900մ-700մ > 35200մ-200մ

82կմ600մ-550մ < 82400մ-300մ

վարժ352

3225-225+25=3025

3225-225-25=275

3225-225+25=3025

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s