Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

Մաթեմատիկա

վարժ396

420+600=1020 1020+2400=3420

վարժ397

2 4

3 9

4 16

5 25

2 5

3 10

4 17

5 26

2 14

3 21

4 28

5 35

2 21

3 31

4 41

5 51

վարժ403

3245+125=3370-125=3245

3526+514=4040-514=3526

վարժ404

6153-523=5630+523=6153

2453-216=2237+216=2453

վարժ405

1560×6=9360:6=1560

4200×50=210000:50=4200

վարժ406

21500:50=430×50=21500

12420:30=414×30=12420

վարժ407

14+14+14+14+14+14+14+14+14+14=140

8+8+8+8+8+9+9+9+9=76

52-4-4-4-4-4-4-4-4=20

100-6-6-6-6-6-5-5-5-5=50

51×4+49×4=1012

51×4-49×4=620

4×125+5×125+125=63250

16×72-4×72-2×72=5951088

վարժ408

756×3=2268

2×819=1638

2×448=896

312×3=936

վարժ409

25808:8=3226

3226×8=25808

18×2160=38880

38880:2160=18

1736×14=24304

1736:24304=14

1220×5=6100

5:6100=1220

վարժ410

66:1584=24

24×66=1584

70:21420=306

70×306=21420

1650:50=30

55×301650

2640:80=33

33×80=2640

վարժ411

6234-537=5697

5697+537=6234

7486+321=7807

7807-321=7486

15874-11231=4643

11231+4643=15874

52341+305=52646

52646-305=52341

Վարժ 412

85×2=170մմ

300-170=130մմ

130:2=65մմ

Պատ.՝65մմ լայնություն:

վարժ415

150-10=140

140-8=132

132×4=528

վարժ417

90000

20000

վարժ418

vi,iiixl,xcii,ccdxx,ccm,mmd,xv,iiiixl,liii,lxxxd,cm,mmml

վարժ451

6666:202=33×202=6666

4515:301=15×301

վարժ452

82×322=26404

26404:82=322

108×2268=244944

244944:2268=108

104×3328=346112

3328:346112=104

2222×51=113322

51:113322=2222

4646:202=23

202×23=4646

25344:72=352

72×352=25344

վարժ453

1197+5027=6234

10507-7486=3021

3773+11231=15004

55006-305=52001

5030+4972=10002

70486-65286=5200

վարժ456

12-8=4կգ

320:4=80դրամ

12×80=960դրամ

8×80=640դրամ

վարժ463

534<535

9248>9143

4299<42 8

345224>345190

6245>6244

3024>3015

12354<12400

101701<101801

վարժ465

1×50=50×4=200×4=800×4=3200:8=400:8=50

վարժ467

46×20=920

46×21=966

46×22=1012

700:20=35

720:20=36

740:20=37

վարժ471

240+320=560մ

վարժ474

24կմ 200մ+26կմ=50կմ 200մ

70կմ 500մ-50կմ 200մ=20կմ 300մ

վարժ475

340+30=370

370+340=710մ

վարժ484

ռուլետկեն արժե1600 զամոկը արժե1200

լամպչկեն արժե800 զամոկը արժե 1200

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s