Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

Մաթեմատիկա 4-10.02.20-14.02.20

Վարժ 354

50553,553

2414

վարժ 358

1400:2=700

700+80=780

Պատ.՝700 դրամ Հայկ,780դր. Կարեն;

2500:2=1250

1250-300=950

Պատ.՝Սոնա 950 դրամ եղբայր 1250 դրամ:

վարժ 361

500

(1000:5-100):2×10=500

վարժ 364

9688:7=1384

1384×7=9688

17986:23=782

782×23=17986

3700= 14800:4

3700×4=14800

3000= 36000:12

3000×12=36000

42500:5=8500

8500×5=42500

2560= 81920:32

32×2560=81920

վարժ365

4945:215=23

23×215=4945

22×320 =7040

7040:22=320

414+39=453

453-39=414

1318-1000 =318

1000+318=1318

վարժ 367

300կգ 580գ+800կգ > 1տ200կգ+100կգ

400կգ 350գ+700կգ > 1տ150կգ+100կգ

վարժ369

7շիշ վճարեց560դրամ

560:7=80

1շիշը արժե 80 դրամ

Պատ՝1շիշ80դրամ

10000:2000=5000

Պատ՝5000

320×10=3200

Պատ՝3200

6400:10=640

Պատ՝640

600-200=400

Պատ՝400

վարժ371

44կմ-35մ=43965մ

62դմ2սմ-8սմ=614սմ

82կգ-650գ=81350կգ

62տ210կգ-280կգ=61930կգ

24օր-6ժ=23օր 18ժ

12ժ20ր-40ր=11ժ40ր

վարժ 375

240:10=24

120×24=2880

Պատ.՝2880 շապիկ

45:5=9

450:9=50

Պատ.՝50 րոպեյում

Վարժ 376

25000×3=75000

117000-75000=42000

42000:2=21000

Պատ.՝21000 դրամ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s