Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Մայրենի.11.02.2020թ.

  • Կապույտով նշված բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր:
  • այնտեղ-այն-տեղ 
  • անբախտ-ան-բախտ
  • տգեղ-տ-գեղ
  • արևիկ-ա-րև-իկ
  • Հատվածից գտի՛ր  և դո՛ւրս գրիր  ի՞նչ (գոյական),  ինչպիսի՞ (ածական), ի՞նչ է անում, ի՞նչ եմ անում, ի՞նչ անես (բայ) հարցերին պատասխանող բառեր:
  • Գոյական-արևիկ,խոսք,պայման,առարկա
  • Ածական-խոր,անբախտ,տգեղ,այլանդակ,կարմիր,գեղեցիկ,խավար,արևի նման
  • Բայ-տեսնում եմ,կենում է,խոսք տվավ,պայման դրավ,գաս,կռվես,հաղթես,կստանաս,կառնես,կբերես,լուսավորում է:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s