Posted in Մայրենի, Մայրենիի ստուգատես, Նախագծեր, Անհատական պլան

Եթե կարողանայի փոխել…

Եթե կարողանայի փոխել…համակարգիջները ես կդարցնեի թռչող և խոսող

Եթե կարողանայի փոխել…կենդանիներին ես կդարցնեի նրանց ավելի խելոք և ավելի լսող

Եթե կարողանայի փոխել…ծառերը ես կդարցնեի նրանց շարժող և խոսող