Posted in Մայրենի, Մայրենիի ստուգատես, Նախագծեր, Անհատական պլան

Եթե կարողանայի փոխել…

Եթե կարողանայի փոխել…համակարգիջները ես կդարցնեի թռչող և խոսող

Եթե կարողանայի փոխել…կենդանիներին ես կդարցնեի նրանց ավելի խելոք և ավելի լսող

Եթե կարողանայի փոխել…ծառերը ես կդարցնեի նրանց շարժող և խոսող

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s