Posted in Նախագծեր, Քանդակագործություն, Անհատական պլան

Քանդակագործություն

Սա հայ ժողովրդի շատ սիրելի էպոսի գլխավոր հերոսն է ՝Սասուցի Դավիթը,ով միշտ եղել է ուժեղ ,հաղթել է թշնամիներին,քաջ է և անվախ: Որոշեցի նկարել նրան ,ես սիրում եմ Դավիթի կերպարը:Չներկեցի ,էսպես ավելի գեղեցիկ է: