Posted in Անհատական պլան, Բնագիտություն

Հողը

Հարցեր
1Փորձե՛ք պարզել, թե ինչի՞ց է կազմված հողը:

օդից, ջրից, ավազից, կավից, հումուսից, հանքային աղերից
2. Ի՞նչ նյութեր կան հողի մեջ:

հանքային աղերից, ջրից, ավազից, կավից, հումուսից, օդից

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s