Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

Մաթեմատիկա 03.04.20-10.04.20

վարժ 532

12:5=2 ( 4մն.)

26:5=5 (2մն)

49:2=24 (5մն)

38:3=12 (6մն)

64:8=8

255:5=51

48:2=24

326:2=163

վարժ533

24:2=12

24:4=6

24:6=4

24:8=3

24:10=2(մն4)

24:12=2

24:14=1(մն4)

24:16=1(մն5)

24:18=1(մն3)

24:20=1(մն2)

24:22=1(մն09)

24:24=1

24:3=8

24:6=4

24:9=2(մն67)

24:12=2

24:15=1(մն6)

24:18=1(մն3)

24:21=1(մն1428571429)

24:24=1

վարժ534

12:1=12

12:2=6

12:3=4

12:4=3

12:5=2(մն4)

12:6=2

3:3=1

4:3=1(մն1)

5:3=1(մն2)

6:3=2

7:3=2(մն1)

8:3=2(մն2)

վարժ535

36:1=36

36:2=18

36:3=12

36:4=9

36:5=7(մն2)

36:6=6

36:7=5(մն1428571429)

36:8=4(մն5)

36:9=4

36:10=3(մն6)

36:11=3(մն2727)

36:12=3

36:13=2(մն7)

36:14=2(մն5)

36:15=2(4)

36:18=2

36:20=1(մն8)

36:36=1

վարժ538

29-4-4-4-4-4-4-4=1

29:4=7(մն25)

38-5-5-5-5-5-5-5=3

38:5=7(մն6)

վարժ539

4×250+3×70=1210

(450+250):2=350

3500+(3500-300)=6700

400-4x8x10=80

վարժ541

46+14=60մմ

46+60=106մմ

126-106=20մմ

46+60+20=126մմ

վարժ544

5ր40վ<540վ

7ժ20ր<720

2օր16ժ<216ժ

7կմ20մ>720մ

2կմ40մ=2040

5կմ4մ>504մ

7կմ200մ>720գ

վարժ552

24:4=6մմ

6×3=18մմ

Պատ՝18քառակուսի

վարժ557

15կմ620մ-8կմ900մ=7կմ720

120մ45սմ-15մ80սմ=104մ65սմ

24տ300կգ-6տ450կգ=17տ850կգ

12ց36կգ-8ց46կգ=3ց90կգ

վարժ559

Կարեն 22×4800=105600

Գոհար 25×3500=87500

Հասմիկ 20×5000=100000

105600+87500+100000=293100

վարժ564

ա)

458 507 535

577 500 423

465 493 542

բ)

458 507 535

577 500 423

465 493 542

վարժ576

1,2,3,4, ճշմարիտ է

5 սխալ է

վարժ577

ա 211.221

բ 992.930

գ 443.000

վարժ583

ա 230-150+120=200

740-160-110=470

բ 310+220+180=710

260+260-120=400

վարժ585

ա 110մմ

բ 50մմ?

գ 50մմ?

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s