Posted in Նախագծեր, Անհատական պլան, Բնագիտություն, Կանաչ գոտի

Բույսերի կառուցվածքը

Տեսանյութում ես պատմում եմ բույսերի մասին և թե ինչքան կարևոր են մեր մոլորակի համար:

Իսկ սրանք բույսի մարմնի մասերն են,բույսերը կազմված են վերգետնյա և ստորգետնյան բաժիններից:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s