Posted in Նախագծեր, Ուսումնական պլան, Անհատական պլան

Շաբաթվա ամփոփում

 1. Քո օրվա սկիզբը
 2. Ամենասիրելի նախագիծդ
 3. Ընտանեկան նախագծեր (որ ընտանեկան նախագծին ես մասնակցում)
 4. Օրը ընտանիքի հետ 
 5. Լրացուցիչ կրթության դասերը, որոնք իրավիճակից ելնելով ստիպված ես իրականացնել տանը
 6. Ինքնակրթություն
 7. Մարզական ժամ
 8. Օրվա ազատ ժամանկը
 9. Քո խաղացած խաղերը․ կա՞ տրամաբանական, ուսուցողական որևէ բան այդ խաղերի մեջ 
 10. Ընտանեկան խաղեր, եթե կան այդպիսիք
 11. Ինչ հետաքրքիր ժամանց կառաջարկես մյուսներին
 12. Համացանցից ի՞նչ նյութեր ես կարդում, ի՞նչ կայքեր են քեզ հետաքրքրում
 13. Ինչ գիրք ես կարդում․ գրիր հեղինակին, գրքի վերնագիրը
 14. Ինչ ֆիլմ ես նայում․գրիր ֆիմի անունը, եթե հնարավոր է՝ կցիր նաև հղումը
 15. Ի՞նչ հաղորդումներ ես նայում դու, կամ՝ ընտանիքով։
 16. Ի՞նչ ընդհանուր թեմաների մասին եք խոսում, քննարկում /եթե կան այդպիսիք/
 17. Ի՞նչ բակային աշխատանքներ եք անում, եթե ունեք բակ։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s