Posted in Մայրենի, Մայրենիի ստուգատես, Նախագծեր, Անհատական պլան, Զատկական տրամադրություն

Սուրբ Զատիկ

Այս գեղեցիկ և Սուրբ օրվա մասին պապիկս պատմում է թե մանկությանը ինչպես է անցկացրել և իրոք որ շատ հետաքրքրի է անցել:

Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց

Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s