Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Իմ հարցերը փոքրիկ Իշխանին

 

4555555555214522454455

1,Փոքրիկ Իշխան դու քո մոլարակում ի՞նչ կփոխեիր։

2.Փոքրիկ Իշխան դու երբևէ ուրիշ երկիր գնացե՞լ ես , որտեղ ոչ ոք չի եղել։

3.Փոքրիկ իշխան դու որ գայիր մեր երկիր,ի՞նչ կփոխեիր ։

This image has an empty alt attribute; its file name is 3548285275258d5a2d5a4d686d5bed5b5d5b0d681d5a3d686.png
This image has an empty alt attribute; its file name is 65868898d682d5a3d686d5bfd682d5b5d5a3d5abd682d5be.png
This image has an empty alt attribute; its file name is 5d5bcd5a3d5bfd5b0d5b6d686d5a3d5b0d5a2d5b4d686d5b052357556.png

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s