Posted in Հայրենագիտություն, Անհատական պլան

Հայկական ճարտարապետության նշանավոր դեմքերը

Նշանավոր ի՞նչ կառույցներ է նախագծել Ալեքսանդր Թամա­նյանը։ Ո՞րն է, ձեր կարծիքով, նրա ամենագլխավոր գործը։

Թամանյանը հիմք դրեց հայկական ճարտարապետությանը:Նրա ամենագլխավոր գործը եղել է Երևանի հատակագիծը: Նախագծել է Հանրապետության հրապարկը,օպերայի շենքը,Հաղթանակ զբոսայգին և այլն:


2․Թվարկե՛ք Ռաֆայել Իսրայելյանի մի քանի ստեղծագոր­ծություն։ Ինքներդ տեսե՞լ եք դրանցից որևէ մեկը։ Պատմե՛ք այդ մասին։

Ռաֆայել Իսրայելյանի ստեղծագործություններից են Մայր Հայաստանի պատվանդանը,Սարդարապատը,շատ հուշահամալիրներ:Տեսել եմ Մայր Հայաստանի պատվանդանը և շատ հետաքրքիր աշխատանք է ստացվել:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s