Posted in Մաթեմատիկա

Գիտելիքի ստուգում 4-րդ դասարանցիների համար

Շրջանակի մեջ վերցրու 1 – 10-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները:
1.Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 5 է, միավորը 4, իսկ մնացած
կարգերում գրված է 7:
1) 77475
2) 77574/////
3) 75774
4) 74775
2.Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 5
թվանշանը:
1) 5-ով
2) 50-ով
3) 500-ով////
4) 5000-ով
3.Ընտրի՛ր տրված թվերից այն թիվը, որը 6-ի հնգապատիկից մեծ է 10-ով:
1) 21
2) 40///
3) 56
4) 60
4.Ընտրի՛ր տրված թվանշաններից այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի
փոխարեն` կստանաս անհավասարություն. 7 կմ 50 մ > 7 կմ * 1մ
1) 4///
2) 5
3) 6
4) 7
5.Ընտրի՛ր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են նվազման կարգով:
1) 2466, 5159, 78427, 62436
2) 2466, 5159, 62436, 78427
3) 78427, 62436, 2466, 5159
4) 78427, 62436, 5159, 2466///


6.Անին գնեց 800 գ պանիր: Նա պիցայի համար օգտագործեց այդ պանրի 1/4 մասը:
Քանի՞ գրամ պանիր նա օգտագործեց:
1) 100 գ
2) 200 գ///
3) 400 գ
4) 600 գ


7.Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 կգ 7 գ -ը գրամներով:
1) 507 գ
2) 5700 գ
3) 5070 գ
4) 5007 գ///


8.Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 ժ 42 ր-ն րոպեներով:
1) 542 ր
2) 292 ր
3) 342 ր///
4) 162 ր


9.Քառակուսու երկու կողմերի երկարությունների գումարը հավասար է 28 սմ:
Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը: Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը:
1) 14 սմ
2) 56 սմ///
3) 112 սմ
4) 196 սմ

Պատ.՝ 4-րդ պատկերը:///

11- 15-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրիր յուրաքանչյուր
առաջադրանքից հետո նշված տեղում:


11.Հաշվի°ր բեկյալի երկարությունը, եթե նրա կողմերի երկարությունները 15 սմ, 27
սմ, 35 սմ և 43 սմ են:

Պատ. 120սմ

12.Հաշվի°ր բոլոր այն երկնիշ թվերի գումարը, որոնց միավորը 2 է:

Պատ. 468


13.Դի°ր փակագծերն այնպես, որ ստացվի հավասարություն:
3200 : 40 + 20x 8 = 800

Պատ.`(3200 : 40 + 20)x 8 = 800

Հաշվի՛ր 2536+45x(48240:80-503) արտահայտության արժեքը:

Պատ.`7036


15.Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ:

1, 5, 10, 16,23. :

16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացրու առաջադրանքներից հետո նշված տեղում:

16. Ուղղանկյան լայնությունը 45 մ է, որը կազմում է երկարության 1/3 մասը: Գտի՛ր ուղղանկյան մակերեսը:

45:3=15

45×2=90

15×2=30

90+30=120

Պատ.S=120սմ


17.Գնացքը երկու օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1800 կմ ճանապարհ:
Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 12 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 4 ժամ
պակաս: Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը:

12-4=8ժ

12+8=20կմ/ժ

1800:20=90կմ/ժ

12×90=1080կմ

Պատ.՝1080կմ:

Posted in Русский язык, Նախագծեր, Անհատական պլան

Итоги года по русскому языку

Мой год по русскому языку прошел отлично!!!

Мне очень понравилась сказкa Волшебник Изумрудного города ,что там были много персонажей и что там были мифические существа-говорящее пугла,маленькие люди,ведьмы и т.д. .

Мне понравились разные учетеля по русскому языку и узновать с ними новые вещи ,читать сказки, узновать про животных, изучать грамматику ,и идти на новые уровни.Спасибо за все знание по русскому языку мои любымие учителья.