Posted in Մաթեմատիկա

Գիտելիքի ստուգում 4-րդ դասարանցիների համար

Շրջանակի մեջ վերցրու 1 – 10-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները:
1.Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 5 է, միավորը 4, իսկ մնացած
կարգերում գրված է 7:
1) 77475
2) 77574/////
3) 75774
4) 74775
2.Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 5
թվանշանը:
1) 5-ով
2) 50-ով
3) 500-ով////
4) 5000-ով
3.Ընտրի՛ր տրված թվերից այն թիվը, որը 6-ի հնգապատիկից մեծ է 10-ով:
1) 21
2) 40///
3) 56
4) 60
4.Ընտրի՛ր տրված թվանշաններից այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի
փոխարեն` կստանաս անհավասարություն. 7 կմ 50 մ > 7 կմ * 1մ
1) 4///
2) 5
3) 6
4) 7
5.Ընտրի՛ր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են նվազման կարգով:
1) 2466, 5159, 78427, 62436
2) 2466, 5159, 62436, 78427
3) 78427, 62436, 2466, 5159
4) 78427, 62436, 5159, 2466///


6.Անին գնեց 800 գ պանիր: Նա պիցայի համար օգտագործեց այդ պանրի 1/4 մասը:
Քանի՞ գրամ պանիր նա օգտագործեց:
1) 100 գ
2) 200 գ///
3) 400 գ
4) 600 գ


7.Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 կգ 7 գ -ը գրամներով:
1) 507 գ
2) 5700 գ
3) 5070 գ
4) 5007 գ///


8.Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 ժ 42 ր-ն րոպեներով:
1) 542 ր
2) 292 ր
3) 342 ր///
4) 162 ր


9.Քառակուսու երկու կողմերի երկարությունների գումարը հավասար է 28 սմ:
Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը: Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը:
1) 14 սմ
2) 56 սմ///
3) 112 սմ
4) 196 սմ

Պատ.՝ 4-րդ պատկերը:///

11- 15-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրիր յուրաքանչյուր
առաջադրանքից հետո նշված տեղում:


11.Հաշվի°ր բեկյալի երկարությունը, եթե նրա կողմերի երկարությունները 15 սմ, 27
սմ, 35 սմ և 43 սմ են:

Պատ. 120սմ

12.Հաշվի°ր բոլոր այն երկնիշ թվերի գումարը, որոնց միավորը 2 է:

Պատ. 468


13.Դի°ր փակագծերն այնպես, որ ստացվի հավասարություն:
3200 : 40 + 20x 8 = 800

Պատ.`(3200 : 40 + 20)x 8 = 800

Հաշվի՛ր 2536+45x(48240:80-503) արտահայտության արժեքը:

Պատ.`7036


15.Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ:

1, 5, 10, 16,23. :

16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացրու առաջադրանքներից հետո նշված տեղում:

16. Ուղղանկյան լայնությունը 45 մ է, որը կազմում է երկարության 1/3 մասը: Գտի՛ր ուղղանկյան մակերեսը:

45:3=15

45×2=90

15×2=30

90+30=120

Պատ.S=120սմ


17.Գնացքը երկու օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1800 կմ ճանապարհ:
Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 12 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 4 ժամ
պակաս: Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը:

12-4=8ժ

12+8=20կմ/ժ

1800:20=90կմ/ժ

12×90=1080կմ

Պատ.՝1080կմ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s