Posted in Նախագծեր, Ուսումնական պլան, Անհատական պլան, Բնագիտություն, Կանաչ գոտի, YouTube

Կանաչ գոտի

Ես շատ եմ սիրում բնությունը և ես նրա մի մասնիկն եմ, միշտ հոգ եմ տանում նրա մասին: Եկեք բոլորով խնամենք բնությունը:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s