Posted in Հայրենագիտություն, Նախագծեր, Քանդակագործություն, YouTube

Իմ քանդակի պատմությունը

Բարև Ձեզ ,ես այսօր մի փոքր տեսանյութով կներկայացնեմ իմ քանդակները ,որոնք ես քանդակել եմ վերջին ամիսներին:Մի քիչ էլ պատմեմ քանդակագործության մասին:

Շատ երկար ժամանակ է ,որ մարդիկ զբաղվում են քանդակագործությամբ,օգտագործել են տարբեր նյութեր՝ցեղ,պլաստիլին,կավ, երկաթ ,բրոնզ ,արճիճ,մոմ ,պատի ծեփ և այլն:Քանդակել են տարբեր արձաններ,կոթողներ,խաչքարեր և դրանցով ներկայացրել շատ պատմություններ:

Քանդակագործությունը շատ գեղեցիկ արվեստ է ,ես շատ եմ սիրում քանդակել ,սիրում եմ «Վիգեն Ավետիսի» քանդակի դպրոցը:

Posted in Նախագծեր, Սասնալանջ, Քանդակագործություն, Ընտրության խումբ

Սասնալանջ կամ Մհերի դուռ

Սասնալանջ կամ Մհերի դուռ

Այս տարի էլ մեկնարկեց ամանամյան քանդակագործության փառատոնը անցավ շատ հետաքրքրի:Քանի որ շատ եմ սիրում քանդակել ,մեծ սիրով ես էլ մասնակցեցի  «Վիգեն Ավետիսի» քանդակի դպրոցում:Սիրով ներկայացնում եմ իմ աշխատանքը և այն գործիքները ,որով ես աշխատել եմ :