Posted in Նախագծեր, Սասնալանջ, Քանդակագործություն, Ընտրության խումբ

Սասնալանջ կամ Մհերի դուռ

Սասնալանջ կամ Մհերի դուռ

Այս տարի էլ մեկնարկեց ամանամյան քանդակագործության փառատոնը անցավ շատ հետաքրքրի:Քանի որ շատ եմ սիրում քանդակել ,մեծ սիրով ես էլ մասնակցեցի  «Վիգեն Ավետիսի» քանդակի դպրոցում:Սիրով ներկայացնում եմ իմ աշխատանքը և այն գործիքները ,որով ես աշխատել եմ :

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s