Posted in Անհատական պլան

Սեպտեմբերի 15-18

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ  

Թվանշաններ։ Թվերի գրառումը

Հարցեր

1․ Ի՞նչ է թվանշանը։  

2․ Քանի՞ թվանշան է գործածվում թվերի գրառման համար։

3․ Ինչպե՞ս են կոչվում և որտե՞ղ են ստեղծվել այն թվանշանները, որոնք մենք գործածում ենք։

4․ Այժմ գործածվող թվանշաններից բացի՝ ուրիշ ի՞նչ թվանշաններ են ձեզ հայտնի։

Առաջադրանքներ

5․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 8306388 թվի գրառման մեջ։  չկրկնվողը 6,0  կրկնողը 83

6․Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 14865 թվի գրառման մեջ։

5 հատ

7 Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 999999 թվի գրառման մեջ։ 6 հատ

8 Չհրկիզվող պահարանը բացելու համար անհրաժեշտ է իմանալ նրա գաղտնագիրը, որը կազմված է երեք տարբեր թվանշաններից։ Գրե՛ք այն բոլոր հնարավոր գաղտնագրերը, որոնք կազմված են 0, 1, 2 թվանշաններից։120 102

9 Քանի՞ թվանշան կգործածվի տասնհինգ էջանոց գրքույկի էջերը համարակալելու համար։ Ո՞ր թվանշանները կգործածվեն մեկից ավելի անգամ։

Կարգեր։ Կարգային միավորներ

10․ Քանի՞ կարգ կա հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում․

 • 536
 • 25
 • 7
 • 8394
 • 956630

11․ Հետևյալ թվերը ներկայացված են կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։ Ինչպիսի՞ն կլինեն դրանց դիրքային գրառումները․

12․ Հետևյալ թվերը գրի՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով․

 • 3893
 • 45399
 • 300201
 • 80006
Posted in Անհատական պլան

Սեպտեմբերի 15-18

Տնային առաջադրանքների փաթեթ  

Թվանշաններ։ Թվերի գրառումը

1․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 848778 թվի գրառման մեջ։ 3

2․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 1234789 թվի գրառման մեջ։ 7

3․ Քանի՞ թվանշան կգործածվի տասներկու էջանոց գրքույկի էջերը համարակալելու համար։ Ո՞ր թվանշանները կգործածվեն մեկից ավելի անգամ։ 12

Կարգեր։ Կարգային միավորներ

4․ Քանի՞ կարգ կա հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում․

 • 735 եռանիշ
 • 1096 քառանիշ
 • 30672 հինգնիշ
 • 8 միանիշ

5․ Հետևյալ թվերը ներկայացված են կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։ Ինչպիսի՞ն կլինեն դրանց դիրքային գրառումները․

=8506

=541210

6․ Հետևյալ թվերը գրի՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով․

 • 734 եռանիշ
 • 40550 հինգնիշ
 • 671000 վեցնիշ