Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

մաթեմատիկական խնդիրներ

1,Կոմիտասը մեկ շաբաթվա մեջ նա գրումեր էր 12 բանաստեղծություն, քանի բանաստեղծություն նա գրեց երեք ամսվա մեջ:

2.Կոմիտասը 1 ամսվա մեջ նա գրումեր էր 3 հատ գիրք քանի գիրք նա գրեց 16 տարվա մեջ