Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

մաթեմատիկական խնդիրներ

1,Կոմիտասը մեկ շաբաթվա մեջ նա գրումեր էր 12 բանաստեղծություն, քանի բանաստեղծություն նա գրեց երեք ամսվա մեջ:

2.Կոմիտասը 1 ամսվա մեջ նա գրումեր էր 3 հատ գիրք քանի գիրք նա գրեց 16 տարվա մեջ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s