Posted in Անհատական պլան

Մեկը և զրոն

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Երկու թվերից մեկը մյուսով բազմապատկելու և վրան բաժանելու դեպքում ստացվում է նույն 11 թիվը։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 11×1=11:1=11

2. Կատարե՛ք գործողությունները․

  •  (45:9-24:6) ‧1+2‧1=45:9=5 24:6=4 5-4=1 1×1=1 +2×1=2
  • (1+1):1+1:(3-2)+4‧1-1:1=1+1=2 2:2=1:1=1 4×1=4 1+4=5 1×1=1 5-1=4
  • (25-24) ‧(6-5)+1:1+(8-7) ‧1=2 5-24=1 6-5=1 8-7=1 1×1=1 x1=1+1=2+1=3 x1=3
  • (453-452): (17-16)+1‧1=453-452=1 17-16=1 1:1=1 1×1=1 1+1=2

3. Առանց գրավոր հաշվուներ կատարելու՝ կռահե՛ք, թե ինչի է հավասար առաջին հինգ կարգային միավորների գումարը։ 1+1+2+3+4+5=16

4․ Բրուտը 1 օրում պատրաստում էր 5 կճուճ։ Նոր սարք տեղադրելուց հետո նա սկսեց 1 օրում 3 կճուճով ավելի պատրաստել։ Քանի՞ կճուճ կպատրաստի բրուտը 7 օրում։5+3=8×7=56 

Տնային առաջադրանքներ

1.Կատարե՛ք գործողությունները․

  • 5‧1+1։1+3‧1-1‧1=5×1=5 1:1=1
  • 1:(10-9)+25‧1-1‧14=
  • (1‧38-1‧37):1-1:1=

2 Գրե՛ք այն ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը չի փոխվում նրա գրառման մեջ թվանշանների ցանկացած տեղափոխության դեպքում։ 

3 Գործածվու՞մ է արդյոք 5 թվանշանը ամենափոքր հնգանիշ թվի գրառման մեջ։ 

4 Սկյուռը 10 րոպեում ուտում է 8 ընկույզ։ Քանի՞ րոպեում սկյուռը կուտի 40 ընկույզ։