Posted in Մայրենի

Աշուն գիշեր

Աշնան մի գիշեր անձրևի տակ քայլելով աստղերին ես նայում եմ ,փալյն եմ իր տեսնում :Տեսնում եմ լուսնին երկնքում, իսկ լուսնի շողքը ջրի մեջ նրանք երկուսն են՝ մեկը երկնքում ,մեկը ջրի տակ:Քամու սվվոցն եմ լսում,ինչպես շվիից դուրս եկող հնչյուններ լինեն,քամին քշում է տերևներին դես ու դեն խաղացնելով ու ցած գցելով:Այնտեղ միայն հանգստություն է ,հեռու է քաղաքի օդից ու ծխից :Սա աշնան գեղեցիկ մի գիշեր է ,որ ես միշտ կպահեմ իմ մեջ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s