Posted in Մայրենի
  • Գրի՛ր շուրջբոլոր, անմիջնորդ, հանդարտ, ծածուկ, գոցել, բառերի հոմանիշները :
  • Բացատրի՛ր  գլուխ տալ, գլուխ ջարդել դարձվածքների իմաստը, գտի՛ր այլ դարձվածքներ գլուխ բառով:

Շուրջբոլոր-Չորս կողմը, ամբողջ շրջապատը՝ շրջակայքը

Անմիջնորդ-առանց բարեխոս

Հանդարտ-հանգիստ

Ծածուկ-թաքուն

Գոցել-փակել

2.Գլուխ տալ-գլխով բարև տալ

Գլուխ ջարդել-մտածել

Գլխի ընկնել-հասկանալ

Գլխից հանել-մոռանալ

Գլխի մազի չափ-անթիվ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s