Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

Արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում։
Օրինակ՝
87‧33=33‧87=2871
Բազմապատկման զուգորդական օրենքը՝
Երկու թվերի արտադրյալը երրորդ թվով բազմապատկելու արդյունքը կարելի է ստանալ՝
առաջին թիվը երկրորդ և երրորդ թվերի արտադրյալով բազմապատկելով։
Օրինակ՝
(27‧5)‧6=27‧(5 ‧6)=810

Դասարանական առաջադրանքներ
1․ Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը։ (բազմապատկումը
կատարի՛ր paint ծրագրում)
 87∙9=9∙87
 25∙33=33∙25
 192∙16=16∙192
 24∙543=543∙24

2․ Ստուգե՛ք հավասարությունը:
(բազմապատկումը կատարի՛ր paint ծրագրում)

 (8∙3) ∙5=8∙(3∙5)
 (2∙18) ∙4=2∙(18∙4)
 11∙(8∙9)=(11∙8) ∙9
 27∙(5∙6)=(27∙5) ∙6

 1. Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով:
   3∙4∙5

 25∙4∙7
 20∙10∙17
 38∙24∙5

 1. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել
  առավել հարմար եղանակով:
  4∙25∙138
  2∙14∙25∙5
  6∙4∙5∙20
 2. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝
   290+290+290+290+290+290+290+290+290
   2388+2388+2388
 3. Գործվածքի՝ 36մ երկարություն ունեցող կտորից կարել են 12միանման թիկնոց։ Քանի՞
  մետրգործվածք է անհրաժեշտ 15 այդպիսի թիկնոց կարելու համար։

Տնային առաջադրանքներ
1․ Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը: (բազմապատկումը
կատարի՛ր paint ծրագրում)
 15∙18=18∙15
 24∙12=12∙24
 21∙44=44∙21

2․ Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով:
 72∙6∙0
 15∙4∙11
 30‧40‧5
 38‧24‧50

 1. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել
  առավել հարմար եղանակով:
   8∙3∙5

 11∙2∙30∙5
 17∙8∙4∙5

 1. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝
   27+27+27+27+27+27+27
   104+104+104+104+104+104+104