Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

Հոկտեմբերի 5-9

Որևէ թիվ երկու թվերի գումարով բազմապատկելու արդյունքը կարելի է ստանալ՝ թիվը
բազմապատկելով յուրաքանչյուր գումարելիով և ստացված թվերը գումարելով իրար։
Օրինակ՝ 19‧(7+8)=19‧7+19‧8=133+152=285
Օրինակ՝ 194‧40+194‧60=194‧(40+60)=194‧100=19400
Դասարանական առաջադրանքներ
1․ Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․
 8‧(7+5)=8×7+8×5=320
 4‧(91+64)=4×91+4×64=23552
 (375+58) ‧2=2×375+2×58=43616
 (119+32) ‧100=100×119+32×100=1193200

 1. Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․
  Օրինակներ՝
  194‧40+194‧60=194‧(40+60)=194‧100=19400
  164‧80-164‧30=164‧(80-30)=164‧50=8200
   132‧70+70‧68=70x(132+68)=14000
   973‧37-27‧37=37x(973-27)=35002
   388‧99+12‧99=99x(388+12)=39600
   462·120-462·70=462x(120-70)=23100
 2. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․

Օրինակներ՝
194‧40+194‧50+194‧10=194‧(40+50+10)=194‧100=19400
164‧80-164‧20-164‧10=164‧(80-20-10)=164‧50=8200
 251·256+251·122+251·34=251x(256+122+34)=64412
 361·145+361·53+361·52=361x(145+53+52)=52450
 164·243-164·53-164·9=164x(243-53-9)=39790

 1. Մարդատար գնացքը կազմված է 16 վագոնից, որորնցից յուրաքանչյուրում կա 56 տեղ։
  Քանի՞ ազատ տեղ է մնացել, եթե գնացք է նստել 837 ուղևոր։
 2. 16×56=896-837=59ազատ տեղ կա
  5․ Առաջին գրքում կա 256 էջ, երկրորդում՝ 80 էջով ավելի, իսկ երրորդում՝ երկրորդից
  112 էջով ավելի։ Քանի՞ էջ կա երրորդ գրքում։
 3. 256+80=336
 4. 336+112=448
 5. Պատ448

Տնային առաջադրանքներ
1.Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․
 6‧(9+6)=6×9+6×6=90
 (37+5)‧20=20×37+20×5=840
 (10-3)‧11=11×10-11×3=87
 (11-9)‧12=12×11-12×9=3

 1. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․
   7‧3+7‧5+7‧2=7x(3+5+2)=28
   4‧9+4‧11+4‧3=4x(9+11+3)=50
   25‧2+25‧3+25‧5=25x(2+3+5)=58
   32‧16+32‧4+32‧5=32x(16+4+5)=521
 2. Եթե թիվը գումարենք ինքն իրեն և ավելացնենք 15, կստանանք 137։ Ո՞րն է այդ թիվը։

137-15=122

122:2=61

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s