Posted in Բնագիտություն, տեխնոլոգիա

Երկրագործական աշխատանքներ

Ընկեր Անժելայի և ընկեր Տաթևի  հետ կատարեցինք տարբեր աշխատանքներ: Միջավայրը խնամեցինք,  բարեկարգեցինք: Այնուհետև կտորները կտրատեցինք փոքր չափսերի՝ քողարկիչ ցանց պատրաստելու համար:

Posted in Русский язык

Главные реки

 1. Что было задано на дом?
 2. Было задано выучить кусочек из одного стихотворения Некрасова и главные реки Америки. 
 3. Почему мальчик не выполнил домашнего задания?
 4. Потому что мальчик хотел змею отправить космос и забыл про домошных задание.
 5. Кого вызвала к доске Раиса Ивановна?
 6. Первым Короблева.
 7. Почему у мальчика испортилось настроение?
 8. Потому что его вызивали к даске а он не выучил домашнее задание
 9. Как попытался Петя помочь Кораблёву?
 10. Петя паказал длиную газету и на ней что-то намалевано чернилами, толсто намалевано, наверное, он пальцем писал. 
 11. Какую клятву дал себе мальчик?
 12. Что будет всегда учить свои уроки.
 13. К данным словам подберите из текста слова с противоположным значением.
  Скучно-интересно
 14. попрощаться-поздороваться
 15. невоспитанный-вежливый
 16. поднялось настроение-испортилось настроение
 17. забыть-не забывать
  шум-тишина
 18. первый (ряд)- последний ряд
 19. никогда-всегда
  Напишите вместо точек подходящие слова.
  Плохое настроение, домашное задание, нормальная школа, легкий хвостовый
  змей, последний ряд, девятый класс, маленькие буквы, интересные уроки.
 20. На ель села птица. Коля ел фрукты. У мальчика есть яблоки. Моя сестра ест кашу. 5. У Миши новая тетрадь сильный. Рабочие привезли угол. Они свалили уголь в угол . На лугу был конь . Подготовьтесь писать под диктовку. На столе тетрадь. Идёт дождь. Сегодня солнечный день. Мальчик ест апельсин. В лесу на поляне росли колокольчики и васильки. Лев – сильный зверь. Ученики начали писать диктант. Наступил сентябрь. У ученика букварь. Белый голубь в небе кружит.
Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Քննարկվող հարցեր․
1․ Որո՞նք են երկարության չափման միավորները։-մմ,սմ,դմ,մ,կմ
2․ Որո՞նք են զանգվածի չափման միավորները։-մգ,գ,կգ,ց,տ
3․ Որո՞նք են ժամանակի չափման միավորները։ -մ մ,վ,ր,ժ,օր,շաբաթ,ամիս,տարի,դար,հազարամյակ
4․ Որո՞նք են արագության չափման միավորները։ կմ/ժ,մ/ժ,մ/վ

Առաջադրանքներ․
1)
5 դեցիմետր 30 սանտիմետրը արտահայտիր սանտիմետրերով:50+30=80սմ
3 կմ 4 մ 2դմ-ն արտահայտիր դեցիմետրերով-300+40+2=342դմ
4 տ 3ց 5 կգ –ը արտահայտիր կլիլոգրամներով:4000+300+5=4305կգ
6 ժ 36 րոպեն արտահայտիր րոպեներով:360+36=396
9 ր 20 վ արտահայտիր վայկյաններով:540+20=560վ
Քանի՞ ժամ է 5օր 6ժամը։120+6=126ժ

2) Քանի՞ անգամ է 50 գրամը փոքր 1 տոննայից։

3) Հաշվե՛ք․
8 մ 3 սմ 1 մմ + 20 սմ 9 մմ=8մ 23սմ 10մմ
1 կմ 300 մ + 8 կմ 4 մ 30 սմ= 9կմ 304մ+30սմ
1 տ 3 ց 4 կգ + 10 տ 30 կգ=11տ 334կգ
8 ց 39 կգ + 1 տ 9 ց 70 կգ=27ց 109կգ
3 ժ 20 ր 30 վ + 50 ր 30 վ=251ր

4) Ընտրիր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝ կստացվի ճիշտ
անհավասարություն (տարբերակները շատ են, գրի՛ր մեկը)։
10ց 640կգ < 10ց 540կգ
3տ 20կգ < 3տ500 կգ
8 տ 5 50 կգ > 8 տ 7 ց
20 դմ 2 սմ > 20 դմ 2 մմ

Posted in Մայրենի

ԱՆՏԱՌՈՒՄ

Անտառում ամպի ծվեններ կային,
Կապույտ մշուշներ կային անտառում.
Օրոր էր ասում աշունն անտառին.
Բայց դեռ անտառի քունը չէր տանում։

Շշուկներ կային անտառում այնքա՜ն
Եվ խոնավ-խոնավ բուրմունքներ կային….
Իրար փաթաթված ստվեր ու կածան,
Ու հետքե՜ր, հետքե՜ր, հետքե՜ր մարդկային։

Եղյամն էր սնկի գլուխն արծաթում,
Մրսում էր կարծես վայրի նշենին,
Հանգստանում էր հողմը բացատում՝
Ականջն ամպրոպի ազդանշանին։

Եղնիկի հորթը, մամուռը դնչին,
Թռչում էր իր մոր բառաչի վրա,
Եվ որսկանը թաց խոտերի միջին
Կորած հետքերն էր որոնում նրա։

Փայտահատը հին երգն էր կրկնում
Եվ տաք սղոցն իր յուղում էր կրկին,
Թեղին անտարբեր ականջ էր դնում
Տապալված կաղնու խուլ հառաչանքին։

Անտառապահի տնակի առաջ
Խարույկն իր խաղաղ ծուխն էր ծածանում,
Եվ խարույկի մոտ եղևնին կանաչ
Սոճու հետ սիրով զրույց էր անում…

Անտառում խորին խորհուրդներ կային
Եվ արձագանքներ կային անտառում,
Օրոր էր ասում աշունն անտառին,
Սակայն անտառի քունը չէր տանում։­

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
 2. Բացատրի՛ր տրված փոխաբերությունները /ոչ ուղիղ իմաստով գործածված արտահայտությունները/:

ա)Անտառում ամպի ծվեններ կային-երկնքում ամպեր կային հավաքված ամպեր

բ)Շշուկներ կային անտառում այնքա՜ն-կային շատ ձայներ

գ)Օրոր էր ասում աշունն անտառին-աշունը քնացնում էր անտառին

դ) Եղյամն էր սունկի գլուխն արծաթում-սնկի գլխին եղյամի կաթիլներ կային

 1. Բանաստեղծության ո՞ր պատկերն է քեզ շատ դուր գալիս: Պատասխանդ հիմնավորի՛ր:
 2. Եղնիկի հորթը, մամուռը դնչին,
 3. Թռչում էր իր մոր բառաչի վրա,
 4. Եվ որսկանը թաց խոտերի միջին
 5. Կորած հետքերն էր որոնում նրա։

քանի որ գեղեցիկ և խորն է գրված:

 1. Նկարագրի՛ր բանաստեղծի ներկայացրած անտառը: Բանաստեղծությունն արձակի փոխադրի՛ր:
 2. Անտառը կարծում եմ գտնվում էր մի գյուղի մոտ ,որտեղ կար անտառապահ, և եկել ծառ էր կտրում ձմեռվա համար,անտառը պատրաստվում էր խորը և գեղեցիկ աշնան,որ հետո պետք է քներ,բայց իր քունը չէր տանում: Ամեն տարվա եղանակին թվում էր թե աշուն էր:
 3. Նկարի՛ր քեզ դուր եկած բանաստեղծական տունը կամ տները:
 1. Գրի՛ր կապույտ, մշուշ, կածան, եղյամ, հողմ, որսկան  բառերի հոմանիշները:
 2. կապույտ-լազուր
 3. մշուշ-խավար
 4. կածան-ճանապարհ
 5. եղյամ-ցող
 6. հողմ-քամի
 7. որսկան-որսորդ