Posted in Բնագիտություն, տեխնոլոգիա

Երկրագործական աշխատանքներ

Ընկեր Անժելայի և ընկեր Տաթևի  հետ կատարեցինք տարբեր աշխատանքներ: Միջավայրը խնամեցինք,  բարեկարգեցինք: Այնուհետև կտորները կտրատեցինք փոքր չափսերի՝ քողարկիչ ցանց պատրաստելու համար:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s