Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

Մաթեմատիկա

Քննարկվող հարցեր․
1․ Որո՞նք են երկարության չափման միավորները։-մմ,սմ,դմ,մ,կմ
2․ Որո՞նք են զանգվածի չափման միավորները։-մգ,գ,կգ,տ
3․ Որո՞նք են ժամանակի չափման միավորները։ -մ մ,վ,ր,ժ,օր,շաբաթ,ամիս,տարի,դար,հազարամյակ
4․ Որո՞նք են արագության չափման միավորները։ կմ/ժ,

Առաջադրանքներ․
1)
5 դեցիմետր 30 սանտիմետրը արտահայտիր սանտիմետրերով:50+30=80
3 կմ 4 մ 2դմ-ն արտահայտիր դեցիմետրերով:
4 տ 3ց 5 կգ –ը արտահայտիր կլիլոգրամներով:
6 ժ 36 րոպեն արտահայտիր րոպեներով:
9 ր 20 վ արտահայտիր վայկյաններով:
Քանի՞ ժամ է 5օր 6ժամը։

2) Քանի՞ անգամ է 50 գրամը փոքր 1 տոննայից։

3) Հաշվե՛ք․
8 մ 3 սմ 1 մմ + 20 սմ 9 մմ
1 կմ 300 մ + 8 կմ 4 մ 30 սմ
1 տ 3 ց 4 կգ + 10 տ 30 կգ
8 ց 39 կգ + 1 տ 9 ց 70 կգ
3 ժ 20 ր 30 վ + 50 ր 30 վ

4) Ընտրիր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝ կստացվի ճիշտ
անհավասարություն (տարբերակները շատ են, գրի՛ր մեկը)։
10ց 640կգ < 10ց *40կգ
3տ * կգ < 3տ500 կգ
8 տ * 50 կգ > 8 տ 7 ց
20 դմ 2 սմ > 20 դմ * մմ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s