Posted in Քանդակագործություն, Անհատական պլան

Քանդակագործության մասին

Ես Ալենն եմ, ես 2տարի է գալիս եմ Քանդակագործության : Շատ եմ սիրում քանդակագործությունը : Մենք կավից պատրաստում ենք ափսեներ, մարդուկներ, մարդկանց գլուխներ, վաճառում ենք մեր պատրաստածները և օգնում ենք զինվորներին: