Posted in Սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն 2020, Բնագիտություն

Բնագիտության հաշվետվություն

Բարև Ձեզ ,այստեղ ներկայացված են բնագիտությունից արված իմ բոլոր առաջադրանքները ,ես շատ եմ սիրում այս առարկան և սիրով մասնակցեմ եմ երկրագործական բոլոր առաջադրանքներին:

Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ 

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/2766

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/2709

Բնագիտական փորձեր

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/2744

Ծառատունկ, ծաղկատունկ

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/2766

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/2709

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/2512

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s