Posted in Մայրենի, Սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն 2020

«Սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն»

Բարև Ձեզ ,այստեղ ես կներկայացնեմ սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների իմ հաշվետվությունները բոլոր առարկաներից և հատկապես այն առաջադրանքները,որոնք ինձ ամենաշատն են դուր եկել:

1.Մայրենի

Սա մայրենիի էջի հղումն է՝

https://alenharutyunyan.wordpress.com/category/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab/

Ուսումնական ամառ 2020

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/2468

Աշնանային առաջադրանքներ՝

https://alenharutyunyan.wordpress.com/category/25%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab/page/%d/

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/2644

Վ.Սարոյան

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/2651

Իմ հորինած ստեղծագործությունները՝

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/2680

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/2774

Համո Սահյան՝

https://alenharutyunyan.wordpress.com/category/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab/

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/2691

Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոն՝

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/2731

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/2753

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/2759

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s