Posted in Անհատական պլան

Անհատական ուսումնական պլան


Անուն Ալեն

Ազգանուն-Հարությունյան

Դասարան-5-2

Ճամբարային խումբ-«Տեխնոլոգների ջոկատ»՝ Տաթև Աթոյան, Ալիսա Գևորգյան, Սուսաննա Պետրոսյան

Ընտրությամբ գործունեություն-Լրացուցիչ կրթություն- ( նշեք թե ի՞նչ լրացուցիչ պարապմունքի եք հաճախում դպրոցում, կամ դպրոցից դուրս)

Հաճախում եմ քանդակագործության և դպրոցում և դպրոցից դուրս


Երկարօրյա ծառայություն- չեմ օգտվում
Երթուղային ծառայություն՝ չեմ օգտվում