Posted in Անհատական պլան, Բնագիտություն

Ջրոլորտի պահպանությունը: Քաղցրահամ ջրի հիմնախնդիրը

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ նպատակով է օգտագործվում ջուրը երկրագնդի վրա:
 2. Օգտագործվում է կոմունալ օգտագործման և ոռոգման համար:Ջուրը կյանքի աղբյուր է:
 3. Ինչո՞վ են աղտոտված երկրագնդի ջրերը:
 4. Արդյունաբերական նպատակներով օգտագործված,նաև աղտոտված են ոռոգման ջրերը:
 5. Ջրային ավազաններն աղտոտումից պահպանելու համար ի՞նչ աշ­խատանքներ են կատարվում:
 6. Ո՞րն է քաղցրահամ ջրի հիմնախնդիրը:
 7. Քաղցրահամ ջրի հիմնախնդրի լուծման ի՞նչ ուղիներ գիտեք:
Posted in Բնագիտություն

Սառցադաշտեր

Հարցեր   և  առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ է սառցադաշտը: Ինչպե՞ս է առաջանում:
 2. Սառած տարածք է ,որտեղ ցածր ջերմաստիճանից եկած ձյունը չի հալվում ,կուտակվում է և սեղմվում ,արդյունքում առաջանում է սառցադաշտ:
 3. Որո՞նք են սառցադաշտերի երկու հիմնական տիպերը:
 4. Սառցադաշտերի երկու տիպերն են՝ ծածկույթային և լեռնահովտային:
 5. Ի՞նչ է այսբերգը: Ինչպե՞ս է առաջանում:
 6. Լողացող հսկա սառցասարերը կոչվում են այսբերգներ:Սառցասարերից դեպի օվկիանսոսի ափամերձ հատվցածների վրա սահում են այսբերգները:
 7. Ի՞նչ աշխատանք է կատարում սառցադաշտը:
 8. Իր դանդաղ շարժով կատարում է քայքայիչ աշխատանք:
Posted in Բնագիտություն

Ստորերկրյա ջրեր: Աղբյուրներ, արտեզյան ջրեր

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ են ստորերկրյա ջրերը: Ինչպե՞ս են դրանք առաջանում։
 2. Երկրի ընդերքում գտնվող ջրերը կոչվում են ստո­րերկրյա ջրեր: Առաջացել են հալոցքային ջրերի կուտակման և անձրևաջրերի արդյունքում:
 3. Որո՞նք են ջրաթափանց և ջրամերժ ապարները: Բերեք օրինակներ։
 4. Ջրաթափանց են այն ապարները, որոնց միջով ջուրը հեշտությամբ անցնում է, օրինակ՝ տուֆը, ավազը և այլն:
 5. Ջրամերժ են այն ապարները, որոնց միջով ջուրը չի ներծծվում: Այդ ա­պարներից են մարմարը, կավը և այլն:
 6. Ստորերկրյա ջրերը երկրակեղևում ըստ իրենց տեղադիրքի ի՞նչ տեսակների են լինում:
 7. Ստորերկրյա ջրերը երկրակեղևում ըստ իրենց տեղադիրքի լինում են գրունտային և միջշերտային:
 8. Գրունտային ջրերը առաջին ջրամերժ շերտի վրա տեղադրված ջրերն են, իսկ միջշերտային ջրերը՝ երկու ջրամերժ շերտերի միջև կուտակված ջրերը:
 9. Ի՞նչ են աղբյուրը, գեյզերը, հանքային ջուրը:
 10. Աղբյուրներն առավել շատ տարածված են հրաբխային շրջաններում: Բարձր լեռներում ներծծված տեղումները և հալոցքային ջրե­րը, անցնելով լավային ճեղքերով և հանդիպելով թույլ թեքություն ունեցող ջրամերժ ապարաշերտի, դուրս են գալիս Երկրի մակերևույթ՝ որպես քաղց­րահամ, սառնորակ և մաքուր աղբյուրներ:Ստորերկրյա ջրերը, երկրակեղևում անցնելով տարբեր ապարաշերտերի միջով, իրենց մեջ լուծում են զանազան հանքային նյութեր, աղեր, գազեր և դուրս են գալիս Երկրի մակերևույթ որպես հանքային աղբյուր­ներ:Երկրի ընդերքից պարբերաբար տաք ջուր և գոլորշի շատրվանող աղբ­յուրները կոչվում են գեյզերներ:
 11. Ո՞ր ջրերն են կոչվում արտեզյան:
 12. Միջշերտային ջրերը երկու ջրամերժ շերտերի միջև կուտակված ջրերը կոչվում են արտեզյան:
 13. Ի՞նչ նպատակներով են օգտագործվում ստորերկրյա ջրերը:
 14. Ստորերկրյա ջրերը քիչ են աղտոտված: Այս ջրերը շատ ավելի մաքուր են, քան գետերի և լճերի ջրերը: Այս ջրերը կարելի է առանց լրացուցիչ մաքրման օգ­տագործել խմելու և կենցաղային այլ նպատակների համար:
Posted in Բնագիտություն

Ճահիճների առաջացումը: Ճահիճների դերը մարդու կյանքում

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ է ճահիճը: Ինչպե՞ս է առաջանում:
 2. Ճահիճները Երկրի մակերևույթի գերխոնավ տեղամասերն են, որտեղ ամբողջ տարին կա ջրի ավելցուկ, աճում է ճահճային բուսականություն, և կարող է գոյանալ տորֆի շերտ :Որտեղ չկա ջրի հոսքի շարժ և թույլ գոլորշացում ,այնտեղ առաջանում է ճահիճ:
 3. Արդյոք կարո՞ղ են ճահիճներ առաջանալ չորային շրջաններում, ինչո՞ւ:
 4. Այո՛,ճահիճներ կարող են առաջանալ նաև չորային շրջաններում՝ գրուն­տային ջրերի մակարդակի բարձրացման հետևանքով: Եթե գոլորշացումը հողի մակերևույթից համեմատաբար թույլ է, բարձրացող գրունտային ջրե­րը չեն հասցնում ամբողջովին գոլորշանալ՝ առաջանում են ճահիճներ: 
 5. Ճահիճների չորացման ի՞նչ եղանակներ գիտեք:
 6. լավ գոլորշացման եղանակ,փորում են ջրանցքներ և լինում է չորացում:
 7. Ճահիճներն ի՞նչ դրական և բացասական նշանակություն ունեն:
 8. Ճահիճների դեպքում ունենում ենք հարուստ թթվածին ֆոտոսինթեզի արդյունքնում,օգտագործում են տորֆը որպես վառելանյութ:
Posted in Մաթեմատիկա

Բաղադրյալ թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների

Բաղադրյալ թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․ 

36, 369 -3,4,6,9

2 Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․ 

48, 75, 258, 1000, 303, 800

3 Թիվը վերլուծվում է երկու պարզ արտադրիչների, որոնցից մեկը միանշ թիվ է, իսկ մյուսը՝ երկնիշ։ Արտադրիչների տարբերությունը 4 է։ Գտե՛ք այդ թիվը։ 

4 Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․ 

8 և 12

10 և 25

5 Մի քառակուսու պարագիծը 14 սմ է, իսկ մյուսինը՝ 50 սմ։ Քանի՞ սանտիմետրով է քառակուսիներից մեկի կողմը մյուսի կողմից մեծ։ 

Տնային առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․ 

81, 120

2 Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․ 

92, 108, 625, 1024, 704, 888

3 Մի թվի պարզ բաժանարարներն են 2-ը, 5-ը և 7-ը։ Գտե՛ք այդ թիվը եթե հայտնի է, որ այն 125-ից մեծ չէ։ 

4 Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․ 

18 և 24

48 և 60 

5 Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։ Գտե՛ք նրա ծավալը։ 

Posted in Անհատական պլան

Մարդակեր հրեշը և արքան

Լինում է չի լինում մի արքա է լինում: Նա ուներ շատ ուժեղ թագավորություն և նրա թագավորությունը ամենաուժեղ թագաորություններ: Օրերից մի օր նրա ամրոցի վրա հարձակվեցին մարդակեր հրեշները և ոչ ոք չէր սպասում այդ հարվածին և ոչ ոք չգիտեր նրանց մասին և արքան կանչեց գլխավոր կախարդին և նա բարձրացրեց հրեշներին օդ և տարավ նրանց այնտեղ, որտեղից նրանք եկան: Կախարդը ասաց արքային նրանց մասին և արքան իմացավ նրանց թույլ տեղերի մասին և նա երկար մտածեց և նա ասաց իր գլխավոր օգնականին հավաքիր ամբողջ զորքին և գնացեք նրանց դեմ և նա հավաքած ամբողջ զորքին և նրանք գնացին նրանց դեմ նիզակներով թրերով նետերով և վահաններով այնտեղ կային լիքը զոհեր և արքայի և հրեշների ևնրանք հաղթեցին: Հրեշներից մեկը նիզակով խփեց արքային::

Posted in Русский язык


поглядел,, , подхватил,, сунул,, пустился,, вошел,, , уложил,, на кровати,, накрыл,, сбегал,, разложив,, , поставил,,

2,

Выучила –выучить

Кричу –кричать

Еду –ехать

Может –мочь

Рисуем –рисавать

Крадет –красть

 1. Замените словосочетание глаголом в инфинитиве (вести наблюдение – наблюдать)

Осуществить строительство –построить

Давать совет –Советовать

Принять решение –решать

Оказывать помощь – помогать

 • Объясните выражение одним глаголом

Держать язык за зубами –молчать

Зарубить на носу –запомнить

Повесить нос –грустить

Пускать пыль в глаза –обманывать

Показать, где раки зимуют –наказывать

Слова в помощь – обманывать, наказывать, молчать, грустить, запомнить

 • Закончите пословицы

Мир строит, а война разрушает

Сумел завязать, сумей и развязать

Легко друга потеряь, но трудно найти

По одежке встречают, а по умум провожают

Смелый побеждает, а трус погибает.

Posted in Մայրենի, Մայրենի 3-րդ ուսումնական շրջանի ամփոփում

Իմ Թումանյանը


Թումանյանը շատ լավ մարդ է,նա շատ լավ ստեղծագործություններ է հորինել: Երբ ես կարդում եմ , ես հիշում եմ իմ պապիկի կարդացած հեքիաթները, նա էլ է շատ հեիքիաթներ հորինում, ամեն գիշեր ինձ և քույրիկիս համար կարդում էր Թումանյանի հեքիաթները:

Posted in Անհատական պլան

Իմ Թումանյանը

Թումանյանը շատ լավ մարդ է,նա շատ լավ ստեղծագործություններ է հորինել: Երբ ես կարդում եմ , ես հիշում եմ իմ պապիկի կարդացած հեքիաթները, նա էլ է շատ հեիքիաթներ հորինում, ամեն գիշեր ինձ և քույրիկիս համար կարդում էր Թումանյանի հեքիաթները: