Posted in Երրորդ ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն, դասարան-  Ալեն Հարությունյան
Ընտրությամբ խումբ-  Ոսկերչություն
Երկարացվա օրվա ծառայություն- /օգտվում եք, չեք օգտվում/- չեմ օգտվում
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի, երկկողմանի, չեմ օգտվում/-  չեմ օգտվում
Լրացուցիչ կրթություն- /դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքներ/-
դպրոցից դուրս քանդակագործություն