Posted in Անհատական պլան

Դասարանական աշխատանք

Երևան. երգ, քայլում ենք գրում են երդում , ձովեզր,անեվերույթ , օգտագար ,օթևան, ով քեր, ոգևորել, ամենաերկար, ինքնաեռ, նորաոճ , մեղավոր, թագավոր, բանվոր, վայրէջք, մանրէ, տերևաթափ, հայելի , ճամփորդություն, բաճկոն:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s